PSYCH-K


I PSYCH-K anvendes kinesiologisk muskeltestning som kommunikation med vores undebevidste.


PSYCH-K er nænsom metode til at overvinde og komme på den anden side af:  fobier, stress-symptomer, depression, fysiske symptomer, sorg, traumer  mv.


PSYCH-K har hjulpet mennesker til at udleve deres drømme, tilgive sig selv og andre, give slip på selv-saboterende vaner og forandret liv over hele kloden.


Sessions gives til enkelt individer, par og grupper.


Der er pt ikke flere tider  ledige i 2021

Klinikken i Jyllinge er åben:

Fredage kl. 13-18 Lørdage kl. 12-18.

Untaget første weekend hver måned,

hvor klinikken er åben i Jylland:

Fredag kl. 14-19 Lørdage kl. 10-17 Søndage kl. 10-15


Bookning foregår via mail: riefreja@riefreja.dk

sms eller telefon: 31613213

Send tidpunktet du ønsker og jeg vil prøve at imødekomme den ønsker så godt som muligt.


Åbnings tiderne er med forbehold for ferie og helligdage.


PSYCH-K


Dine underbevidste overbevisninger skaber grænserne for, hvad du kan opnå. Lær at omprogrammere dit underbevidste sinds software og forvandle dit liv.

 

Negative selv-saboterende overbevisninger og tankemønstre virker begrænsende på vores professionelle og private liv og hindrer udlevelsen af det fulde potentiale. Selv-saboterende overbevisninger lagres i os gennem vores levede liv og det miljø og den kultur vi vokser op i, det er muligt at omformulere de selv-saboterende overbevisninger og ændre dem til overbevisninger, der støtter os i at leve i overensstemmelse med vores ønsker.

 

PSYCH-K tilbyder effektive metoder til at ændre de selv-saboterende overbevisninger, der hindrer dig i at leve dit fulde potentiale, gennem metoder til at kommunikere direkte med det individuelle og fælles ubevidste. PSYCH-K metoden får bevidstheden og underbevidstheden til at arbejde sammen mod samme mål.

 

PSYCH-K kombinerer viden fra den nyeste hjerne- og bio-videnskab med urgammel viden.


PSYCH-K anerkender og arbejder med sammenhængen mellem krop, sjæl og psyke samt vores forbundethed.

Som metode er PSYCH-K meget nænsom for psyken, men er ikke destro mindre yderst effektiv, sammenlignet med andre psylologiske, psykoterapeutiske og samtaleterapeutiske metoder. Generelt behøves ikke mange sessioner for at ændre negative tankemønstre og uønsket adfærs samt selv-saboterende overbevisninger.

PSYCH-K ARTIKLER            flere er på vej


PSYCH-K grundlægges i 1988 af Rob Williams. 

PSYCH-K kombinerer viden fra den nyeste hjerne- og bio-videnskab med urgammel viden.

PSYCH-K anerkender og arbejder med sammenhængen mellem krop, sjæl og psyke samt vores forbundethed. 

Jeg anbefaler alle intresserede - at søge mere viden f.eks. gennem cellebiolog og forfatter: Bruce Lipton og psykoterapet og forfatter: Rob Williams. Eller artikler jeg selv har skrevet om PSYCH-K.

I PSYCH-K som terapi eller coaching form arbejdes der med en række enkle processer, kaldet Balancer,, der styrker samspillet mellem; det bevidste og underbevidste, mellem højre og venstre hjernehalvdel og mellem fysikken og psyken. Metoderne identificerer og transformerer hurtigt begrænsende og selvsaboterende overbevisninger i bevidstheden eller i underbevidsthed til overbevisninger, der støtter mulighederne for at realisere potentialerne til fulde.

Balancer er det metodiske værkstøj, der adskilder PSYCH-K fra traditionelle samtale baserede psykoterapeutiske metoder. Balancerne er i højgrad nonverbale og arbejder gennem kroppen, psyken og sjælen, og arbejder for at skalbe sammenængen mellem det bevidste og det underbevidste selv. Balance udgør metoden til at ændre negative selv-saboterende overbevisninger til støttende overbevisninger, altså en metoder til at omprogramere det underbevidste til at acceptere en ny 'sandhed' som er støttende for individuelle mål og ikke virke saboterende i hverdags livets handlinger.

Priser for PSYCH-K session:

Første PSYCH-K session: ca. 90-120 min.  1500 kr.

PSYCH-K opfølgende session 60 min.         800 kr.

PSYCH-K par/grupper session: 90 min.    1500 kr.


Afbestiling:

Gratis 24 timer før - (via sms)

Ved udeblivelse uden afbud opkrøves fuld pris.


Behandlinger i dit hjem eller på din arbejdsplads kan aftales. Ekstra gebyr 5 kr pr km.

Underbevidstheden er en vigtig del af dit sind.

Det anslås, at 95-99 % af vores 'forstand' er underbevidst. Vores underbevidsthed bearbejder i gennemsnit 400 millioner bits informationer pr. sekund. Til sammenligning behandler dagsbevidstheden blot 40 bits informationer pr. sekund.


PSYCH-K arbejder med en række enkle processer, der styrker samspillet mellem; det bevidste og underbevidste, mellem højre og venstre hjernehalvdel og mellem fysikken og psyken.


PSYCH-K session giver dig muligheden for at gå en anden vej end du tidligere har kunnet - ved at 'om-programere' dine vanlige mønstre.


Hvad er en PSYCH-K session?

Det typiske forløb for en session er: Vi taler sammen om hvilke udfordinger du står overfor og som du ønsker at få hjælp til, for at få en forståelse af hvordan udfordringerne opleves. Vi spores ind på hvad du gerne vil i stedet for det du gør nu, hvor du gerne vil være, hvordan du ger vil have det, hvad du gerne vil kunne i stedet for det du oplever lige nu. Vi afsøger i fældesskab hvilke overbevisninger der danne barriere for at du kan virkeliggøre det du gere vil og hvilke underbevidste sandheder der udgør dine selv-saboterende overbevisninger og tankemønstre. Via Kinesiologiske muskeltestningvirker finder vi den rette PSYCH-K Balance til at skabe overenstemmelse mellem dine mål og dine underbevidset overbevisninger. På dennemåde vendes begrænsende overbevisninger til overbevisninger der støtter og arbejder for at nå målene.


I relation til en PSYCH-K session få du en række 'værktøjer' med dig således, at du kan fortsætte arbejdet på egen hånd. Nogle gange er en enkelt session kombineret med brugen af 'værktøjerne' nok til at du kan skifte retning i dit liv, beabejde traumer, ændre adfærd eller hvad du har arbejdet med, andre gange giver flere sessioner mening.